KazNARU
Экономика

Қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, іргелі білімі бар, әдіснамалық және зерттеушілік дайындығы бар ғалымдар қатарына кіруге дайын кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі бар мамандарды даярлау.

back blur blue element back blur blue element
Біліктілік пен лауазымдар тізбесі

ғалым – экономист,

бас экономист;

бас экономист – талдаушы;

мемлекеттік басқару құрылымдарының әр түрлі бөлімшелерінің басшысы;

әр түрлі меншік нысанындағы  салалар мен кәсіпорындардың жетекшісі.

Кәсіби қызмет саласы

ғылыми-зерттеу институттары; жоғары оқу орындары;,  мемлек- кәсіпорындардың өндірістік-экономикалық, әлеуметтік-басқарушылық маркетингтік, қаржылық-аналитикалық қызметі, бизне-құрылымдар, ұйымдар мен мекемелер.

Кәсіби қызмет саласы мен объектісі

ғылыми-зерттеу институттары,

жоғары оқу орындары,         

мемлекеттік және жергілікті басқару органдары,

кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық және жоспарлы-экономикалық, әлеуметтік-басқарушылық және маркетингтік, қаржылық-аналитикалық қызметі.

Кәсіби қызмет функциялары

оқытушылық;

өндірістік-басқарушылық;

ұйымдастыру-технологиялық;

ғылыми-зерттеу;

ғылыми-енгізу;

консалтингтік.

Кәсіби қызмет түрлері

Ғылыми-зерттеу:

- зерттеу тақырыбы бойынша ақпарат жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу;

- экономика ғылымындағы өзекті ғылыми проблемаларды және ғылыми зерттеу бағдарламаларын анықтау және тиянақтау;

- өзекті экономикалық проблемалар бойынша шолулар, есептер және  ғылыми жарияланымдар дайындау.

 Педагогикалық:

- нақты педагогикалық міндеттерді анықтай білу, оқыту нәтижелерін алдын-ала болжай білу;

- педагогикалық нәтижелерді бағалау;

- оқу жоспарының стратегиясы негізінде оқу сабақтарын жоспарлау;

- оқыту технологиясын құру үшін тиісті оқу құралдарын іріктеп алу және пайдалану;

- білім алушылардың оқу құралдарымен, арнайы ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру;

- білім алушыларды өз бетінше эесперимент жүргізуге және алынған нәтижелерді жинақтауға үйрету.

Өндірістік-басқарушылық:

- кәсіпорынның шаруашылық қызметіне және оның бөлімшелеріне экономикалық талдау жасауды жүзеге асырады, үнемдеу ережесін қамтамасыз ету,  өндірістің рентабелділігін арттыру, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, еңбек өнімділігі, өнім өндіру және өндірістік шығындарды азайту, өндірістік емес шығындарды жою сондай-ақ, қосымша өнім шығару мүмкіндіктерін анықтау жөнінде шаралар әзірлейді;

- еңбекті және өндірісті ұйымдастырудың экономикалық тиімділігін анықтайды, жаңа техника мен технологияны, өнертабыстық ұсыныстар мен өнертабыстарды енгізеді;

- дайындалған өндірістік-шаруашылық жоспарларды қарауға қатысады;

- кәсіпорын және оның бөлімшелері бойынша ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану арқылы жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын бақылауды жүзеге асырады;

 - маркетингтік зерттеулерді жүргізуге және өндірістің дамуын болжауға қатысады;

- экономикалық салалар мекемелерінің даму стратегияларын әзірлеу және жүзеге асыруға бағытталған іс-шараларды іске асыруға қатысады.

Жобалық-экономикалық:

- инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін  жүргізу;

- қаржылық инвестициялар объектілерін таңдауды жүзеге асыру, кәсіпорынның, қаржылық жоспарын және ақша қаражаттың түсу болжамын әзірлеу;

- инвестициялар жоспарын қалыптастыру, қаржылық талдауды жүзеге асыру;

- айналым қаражаттарын басқаруды бақылау;

- қаржыландыру көздерін таңдау және олардың қажеттілігін негіздеу; қаржылық инвестициялар объектілерін таңдауды жүзеге асыру;

- жаңа өнімді игеру үдерісін меңгеру.

Аналитикалық:

- басқару шешімдерін қабылдау үшін ұйымның ішкі және сыртқы ортасының факторлары туралы ақпарат жинау, талдау және бағалау;

- түрлі ұйымдық-құқықтық нысандрдағы кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізу;

- кәсіпорынның өндірістік-экономикалық әлеуетіне талдау жүргізу;

- кәсіпорынның даму қарқынын анықтау;

- бюджеттерге (сметалар) талдау жүргізу;

- мемлекеттің салық, баға және кеден саясатындағы өзгерістерін ескере отырып, бәсекелестік ортаны,  өткізуге әсер ететін факторларды,  өткізу жылдамдығын, бәсекеге қабілеттілігін, сатудан түскен пайданы, айналым көлемін талдау.

Ғылыми-зерттеу:

- зерттеу тақырыбы бойынша ақпарат жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу;

- экономика ғылымындағы өзекті ғылыми проблемаларды және ғылыми зерттеу бағдарламаларын анықтау және тиянақтау;

- өзекті экономикалық проблемалар бойынша шолулар, есептер және  ғылыми жарияланымдар дайындау.

 Педагогикалық:

- нақты педагогикалық міндеттерді анықтай білу, оқыту нәтижелерін алдын-ала болжай білу;

- педагогикалық нәтижелерді бағалау;

- оқу жоспарының стратегиясы негізінде оқу сабақтарын жоспарлау;

- оқыту технологиясын құру үшін тиісті оқу құралдарын іріктеп алу және пайдалану;

- білім алушылардың оқу құралдарымен, арнайы ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру;

- білім алушыларды өз бетінше эесперимент жүргізуге және алынған нәтижелерді жинақтауға үйрету.

Өндірістік-басқарушылық:

- кәсіпорынның шаруашылық қызметіне және оның бөлімшелеріне экономикалық талдау жасауды жүзеге асырады, үнемдеу ережесін қамтамасыз ету,  өндірістің рентабелділігін арттыру, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, еңбек өнімділігі, өнім өндіру және өндірістік шығындарды азайту, өндірістік емес шығындарды жою сондай-ақ, қосымша өнім шығару мүмкіндіктерін анықтау жөнінде шаралар әзірлейді;

- еңбекті және өндірісті ұйымдастырудың экономикалық тиімділігін анықтайды, жаңа техника мен технологияны, өнертабыстық ұсыныстар мен өнертабыстарды енгізеді;

- дайындалған өндірістік-шаруашылық жоспарларды қарауға қатысады;

- кәсіпорын және оның бөлімшелері бойынша ішкі шаруашылық резервтерді пайдалану арқылы жоспарлы тапсырмалардың орындалу барысын бақылауды жүзеге асырады;

 - маркетингтік зерттеулерді жүргізуге және өндірістің дамуын болжауға қатысады;

- экономикалық салалар мекемелерінің даму стратегияларын әзірлеу және жүзеге асыруға бағытталған іс-шараларды іске асыруға қатысады.

Жобалық-экономикалық:

- инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін  жүргізу;

- қаржылық инвестициялар объектілерін таңдауды жүзеге асыру, кәсіпорынның, қаржылық жоспарын және ақша қаражаттың түсу болжамын әзірлеу;

- инвестициялар жоспарын қалыптастыру, қаржылық талдауды жүзеге асыру;

- айналым қаражаттарын басқаруды бақылау;

- қаржыландыру көздерін таңдау және олардың қажеттілігін негіздеу; қаржылық инвестициялар объектілерін таңдауды жүзеге асыру;

- жаңа өнімді игеру үдерісін меңгеру.

Аналитикалық:

- басқару шешімдерін қабылдау үшін ұйымның ішкі және сыртқы ортасының факторлары туралы ақпарат жинау, талдау және бағалау;

- түрлі ұйымдық-құқықтық нысандрдағы кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізу;

- кәсіпорынның өндірістік-экономикалық әлеуетіне талдау жүргізу;

- кәсіпорынның даму қарқынын анықтау;

- бюджеттерге (сметалар) талдау жүргізу;

- мемлекеттің салық, баға және кеден саясатындағы өзгерістерін ескере отырып, бәсекелестік ортаны,  өткізуге әсер ететін факторларды,  өткізу жылдамдығын, бәсекеге қабілеттілігін, сатудан түскен пайданы, айналым көлемін талдау.

Дағды қалыптастыру

- ұйымның басқарушылық, өндірістік және экономикалық қызметімен байланысты міндеттерін тұжырымдау және мақсат қою;

- ақпаратты өңдеу және талдау;

- қойылған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша өнегелі және логикалық дұрыс басқару шешім қабылдау;

- нарықтық ортаның өзгерістеріне сәйкес ұйым қызметінің тиімділігін арттыру және шешім қабылдау резервтерін  анықтау;

- экономикамен және экономикалық қатынастармен байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстардың теориялық және практикалық маңыздылығын анықтау, өзектілігін негіздеу, бағдарламасын құрастыру, шолулар жасау және ғылыми жарияланымдар дайындау;

- жалпы ғылыми әдіснаманы, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу логикасы мен технологиясын меңгеру;

- педагогикалық қызметті жүзеге асыру, оқу-тәрбиелік жағдайларды талдау, педагогикалық міндеттерді анықтау және шешу;

- экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі мәселелері бойынша құзыретті болу.

Учебный план образовательной программы

«8D04101 – Экономика».docx

18.265 KB