KazNARU

Бизнес және құқық жоғары мектебінің Академиялық комитеті

Бейсенбаева М.Т.

«Құқық» кафедрасының қауым. профессоры, Академиялық комитет төрайымы;

Бейсенбаева А.К.

«Есеп, аудит және қаржы» кафедрасының қауым. профессоры, төрайым орынбасары;

Джумабаева  А.М.

«Х.Д.Чурин атындағы Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының аға оқытушысы, хатшы;

Даярлау бағыты

Бейсенова Г.Ш.

«Х.Д.Чурин атындағы Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к.;

Қаби  Ш.М.

«Х.Д.Чурин атындағы Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының аға оқытушысы;

Жангирова  Р.Н.

«Х.Д.Чурин атындағы Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының э.ғ.к., профессор;

Нұрғожаев А.С.

«Х.Д.Чурин атындағы Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының аға оқытушысы;

Сейтбекова С.Т.

«Есеп, аудит және қаржы» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к,  қауым. профессор;

Шегір Ғ.Б.

«Есеп, аудит және қаржы» кафедрасының аға оқытушысы;

Найманова Ж.Т.

«Есеп, аудит және қаржы» кафедрасының аға оқытушысы;

Саурукова А.К.

«Х.Д.Чурин атындағы Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының э.ғ.к., профессор;

Тлебаева Г.М.

«Құқық» кафедрасының кафедрасы меңгерушісінің м.а.;

Байжанова Қ.Ө.

«Құқық» кафедрасының кафедрасының қауым. профессоры, қ.ғ.к.

Жұмыс берушілердің және білім алушылардың тізімі

Кәкен Ж. Б.

«Direct Service» ЖШС директоры;

Рустембаев Б.Е. 

 

«Қазақ аграрлық-өнеркәсіптік кешенінің экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту ғылыми-зерттеу институты» ЖШС Басқарма Төрағасы, Алматы қ.;

Мухамадиев А.К.

«ҚазТауҚұрылыс» ЖШС директоры;

Кожахметова Л.

"A.R.N.A.TRANS"  ЖШС директоры;

Омарова А.

 «Агила»  ЖШС директоры;

Жумагельдин М.Ж.

«Дарын»  ЖШС директоры;

Ибраев М. Д.

«6В04106-Маркетинг» білім беру бағдарламасы  22-14Р тобының студенті;

Важенина В. С.

«6В04102-Менеджмент» білім беру бағдарламасы  20-10Р  тобының студенті;

Костенко А. Д.

«6В04101-Экономика» білім беру бағдарламасы  20-06 тобының студенті;

Актанова А. Р.

 

«6В04105-Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы  20-07К тобының студенті;

Тұрсынәкім Г.

«6В04201- Құқықтану» білім беру бағдарламасы  20-11К  тобының студенті;

Ануарбекова С.

«6В04103- Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы  20-02 К тобының студенті;

Жанболатова М.Ж.

«6В04104-Қаржы» білім беру бағдарламасы  20-03К тобының студенті;

Кеңесов К.

«6В04111–Бағалау» білім беру бағдарламасы  20-04К тобының студенті;

Өмірқұл Д. Д.

«7М04201- Құқықтану»  білім беру бағдарламасы  21-05П тобының магистранты;