KazNARU

Агротехнологиялық Хаб

Агротехнологиялық хаб 
 
Агротехнологиялық хаб 2016 жылы маусымда Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында заманауи технологияларды Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде дамыту, тарату және қолдану мақсатында құрылды.
Агротехнологиялық хаб  агробизнесте жаңа технологияларды тауып, оларды таратады, оларды әрі қарай коммерцияландыру мақсатында инвестициялайды және инкубациялайды. Артықшылығы дамыған ғылыми-техникалық базаның, жинақталған инновациялық және ғылыми әлеуеттің болуы және жаңа технологияларды таратуға, дамытуға және коммерциялауға байланысты тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік беретін әлеуетті клиенттік базаға қол жетімділік болып табылады.


Даму тұжырымдамасының мәселелері және принциптері

Стратегиялық міндет - ҚазҰАЗУ-ды әлемдегі жетекші аграрлық университеттердің қатарына қосу, алдыңғы қатарлы білімі, заманауи аграрлық секторын құру, қолданбалы және іргелі зерттеулердің алдыңғы қатарлы жетістіктері Қазақстан мен халықаралық қауымдастықты талап етеді.

Тұжырымдаманы іске асырудың негізгі принциптері:

1. Халықаралық және елдік басымдықтарға сәйкестігі
2. Ғылыми және практикалық жобалар мен бағдарламалардың инновациясы
3. Үштікті қамтамасыз ету: ғылым-білім-өндіріс
4. МЖӘ тәжірибесімен тығыз байланыс
5. Студент пен оқытушы ғылымының байланысы
6. Халықаралық ғылыми-практикалық ынтымақтастықты дамыту