Университет туралы

Университет басшылығы

Университеттің миссиясы
Университеттің миссиясы
Университетке 85 жыл!
Өмірдің жарқын сәттері
фото

Есполов Тілектес Исабайұлы


Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университетінің ректоры,
ҚР ҰҒА вице-президенті

8 (727) 264 24 09
rector@kaznau.kz

 
фото

Тіреуов Қанат Маратұлы

Басқарма төрағасының орынбасары - Провост,
экономика ғылымдарының докторы,
профессор, ҚР ҰҒА академигі

8 (727) 264 14 66
              kanat.tireuov@kaznau.kz

 
фото

Балиева Загипа Яхяновна

Стратегияны, инфрақұрылымды дамыту,
цифрлендіру және құқықтық мәселелер
жөніндегі проректоры


8 (727) 264 30 73
                  zagipa.baliyeva@kaznau.kz

 
фото

Қалыкова Бақыт Баймуратқызы

Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор

8 (727) 264 65 04
                 kalykova_b_b@kaznau.kz

 
фото

Исламов Есенбай Исраилович

Ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор 

8 (727) 262 17 77
                         yessenbay.islamov@kaznau.kz

 
фото

Дауренбаева Жанара Абжанқызы

Тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректор

8 (727) 264 25 14
                               zhanara.daurenbayeva@kaznau.kz

 
фото

Қалдыбалина Гаухар Мұқанқызы

Қаржы директоры

8 (727) 264 34 61
                           gaukhar.kaldybalina@kaznau.kz

 
фото

Қожагельдиев Бекберген Тлепбергенұлы

Әкімшілік-шаруашылық жұмыстарының директоры

8 (727) 262 80 06
                                    bekbergen.kozhageldiyev@kaznau.kz