Университет туралы

Университет басшылығы

Университеттің миссиясы
Университеттің миссиясы
The University is 85 years old!
Өмірдің жарқын сәттері
фото

Есполов Тілектес Исабайұлы


Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университетінің
Басқарма Төрағасы – Ректор,
ҚР ҰҒА вице-президенті

8 (727) 264 24 09
          rector@kaznaru.edu.kz 

 
фото

Тіреуов Қанат Маратұлы

Басқарма төрағасының орынбасары - Провост,
экономика ғылымдарының докторы,
профессор, ҚР ҰҒА академигі

8 (727) 264 14 66
                        kanat.tireuov@kaznaru.edu.kz

 
фото

Ибрагимов Прімқұл Шолпанқұлұлы

Басқарма Төрағасы - Ректордың орынбасары,
ветеринария ғылымдарының докторы, профессор


8 (727) 262 89 82
                                  ibragimov.primkul@kaznaru.edu.kz
 
фото

Балиева Загипа Яхяновна

Стратегияны, инфрақұрылымды дамыту,
цифрлендіру және құқықтық мәселелер
жөніндегі проректоры


8 (727) 264 30 73
                            zagipa.baliyeva@kaznaru.edu.kz

 
фото

Сихимбаев Серик Джолдасбекович

Аппарат жетекшісі

8 (727) 264 30 73
                                  serik.sikhimbayev@kaznaru.edu.kz

 
фото

Қалыкова Бақыт Баймуратқызы

Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор

8 (727) 264 65 04
                           kalykova_b_b@kaznaru.edu.kz

 
фото

Исламов Есенбай Исраилович

Ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор 

8 (727) 262 17 77
                                   yessenbay.islamov@kaznaru.edu.kz

 
фото

Дауренбаева Жанара Абжанқызы

Тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректор

8 (727) 264 25 14
                                         zhanara.daurenbayeva@kaznaru.edu.kz

 
фото

Қалдыбалина Гаухар Мұқанқызы

Қаржы директоры

8 (727) 264 34 61
                                     gaukhar.kaldybalina@kaznaru.edu.kz

 
фото

Қожагельдиев Бекберген Тлепбергенұлы

Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі директор

8 (727) 262 80 06
                                              bekbergen.kozhageldiyev@kaznaru.edu.kz