БИЗНЕС, БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
6B04101-Экономика IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М04101- Экономика IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D04101- Экономика IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B04102-Менеджмент KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04102- Менеджмент KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B04103- Есеп және аудит KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04103 - Есеп және аудит KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04119 - Есеп және аудит KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04120 - Есеп және аудит KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
6B04104- Қаржы KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04104 – Қаржы KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04121 – Қаржы KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04122 – Қаржы KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
6B04105- Мемлекеттік және жергілікті басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М04105 - Мемлекеттік және жергілікті басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М04123 - Мемлекеттік және жергілікті басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М04124 - Мемлекеттік және жергілікті басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
6B04106-Маркетинг KAZSEE
(23.06.2020-22.06.2023)
 
6B04111- Бағалау KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М04114 – Бағалау KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М04127 – Бағалау KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М04128 – Бағалау KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
6B04201- Құқықтану KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M04201 – Құқықтану IQAA
(10.06.2019-07.06.2024)
 
7M04205- Құқықтану IQAA
(10.06.2019-07.06.2024)
 
7M04206- Құқықтану IQAA
(10.06.2019-07.06.2024)
 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ, МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА
6B05102-Биотехнология ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
7М05102-Биотехнология ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
7M05105- Биотехнология ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
7M05106- Биотехнология ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
6B05201-Экология IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М05204 –Экология IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D05204 – Экология  IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
6B06102- Ақпараттық жүйелер KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M06102 - Ақпараттық жүйелер KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B06103- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M06103 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
ИНЖЕНЕРЛІК, ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАЛАРЫ
6B07101- Автоматтандыру және басқару KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M07101 - Автоматтандыру және басқару KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B07103- Машина жасау KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M07103- Машина жасау KAZSEE
(23.06.2020-22.06.2023)
 
6B07104- Көлік, көліктік техникасы және технологиялар KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M07104 - Көлік, көліктік техникасы және технологиялар KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B07108 - Жылу энергетикасы KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M07108 - Жылу энергетикасы KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B07110 - Энергетикалық жүйе инжинирингі KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B07109 - Электротехникалық инжиниринг KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M07109 -Электроэнергетика KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
6B07112 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
7M07112 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
6B07207- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
7M07207- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (сала бойынша) IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
6B07208- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
7M07208 - Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
7M07210- Тағам қауіпсіздігі ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
7M07221-Тағам қауіпсіздігі ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
7M07220- Тағам қауіпсіздігі ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2028)
 
6B07307 - Жерге орналастыру IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7M07308 - Жерге орналастыру IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D07308 - Жерге орналастыру IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B07308 - Кадастр IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7M07309 - Кадастр IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D07309 -Кадастр IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B07501- Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
7M07501 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
8D07501 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ БИОРЕСУРСТАР
6B08101-Агрономия IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7M08101 -Агрономия IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D08101- Агрономия IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B08102- Топырақтану және агрохимия IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08102- Топырақтану және агрохимия IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D08102 - Топырақтану және агрохимия IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6В08103 – Жеміс-көкөніс шаруашылығы IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08103 – Жеміс-көкөніс шаруашылығы IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D08103 – Жеміс-көкөніс шаруашылығы IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6В08104- Өсімдік қорғау және карантин IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08104- Өсімдік қорғау және карантин IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D08104 - Өсімдік қорғау және карантин IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B08105- Өсімдіктер туралы ғылым және технологиялар ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
6B08201- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
7M08201- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
8D08201- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
6B08301- Аңшылықтану және аң шаруашылығы IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08301 - Аңшылықтану және аң шаруашылығы
 
IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B08302- Орман ресурстары және орман шаруашылығы IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08302- Орман ресурстары және орман шаруашылығы IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D08302- Орман ресурстары және орман шаруашылығы
 
IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B08401- Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08401- Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
6B08701- Аграрлық техника және технология KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
7М08701 - Аграрлық техника және технология
 
KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
8D08701 - Аграрлық техника және технология KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
6B08702- Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
7M08702 - Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
 
KAZSEE
(23.06.2020-22.06.2023)
 
8D08702 - Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
6B08601- Су ресурстарын басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7М08601 - IT-технологияларын пайдалана отырып су  ресурстарын басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M08603 - IT-технологияларын пайдалана отырып су  ресурстарын басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
7M08604 - IT-технологияларын пайдалана отырып су  ресурстарын басқару KAZSEE
(13.12.2019-12.12.2024)
 
8D08603 - IT-технологияларын пайдалана отырып су  ресурстарын басқару KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
6B08602- Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
7М08602 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау IAAR
(24.12.2020-23.12.2025)
 
8D08602 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау KAZSEE
(23.06.2020-22.06.2023)
 
7M08607 - Гидротехникалық құрылымдарды жобалау KAZSEE
(23.06.2020-22.06.2023)
 

ВЕТЕРИНАРИЯ
6В09101- Ветеринариялық медицина     ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
7M09101 - Ветеринариялық медицина     ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
7M09103 - Ветеринариялық медицина     ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
7M09104 - Ветеринариялық медицина     ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
8D09101 - Ветеринариялық медицина     IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
6В09102- Ветеринариялық санитария ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
7M09102 - Ветеринариялық санитария ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
7M09105 - Ветеринариялық санитария ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
7M09106- Ветеринариялық санитария ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 
8D09102- Ветеринариялық санитария IAAR
(22.04.2022-21.04.2027)
 
6B09103- Ветеринарлық тағам қауіпсіздігі және технологиясы ACQUIN
(27.09.2021-30.09.2027)
 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
6B11201 - Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
7M11201 - Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)
 
6B11301- Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
7M11301- Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 
6B11302 -Логистика (сала бойынша) KAZSEE
(27.05.2022-26.05.2027)
 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
7M01405-Кәсіптік оқыту KAZSEE
(23.12.2020-22.12.2025)