Аккредиттеу

Университеттің миссиясы
Университеттің миссиясы
Пайдалы сілтемелер және құжаттар
Заңдар, ережелер, ережелер, бұйрықтар, ресурстар ...

Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты (ACQUIN) 17 білім беру бағдарламаларын халықаралық мамандандырылған аккредитациядан өткізді:
 
Білім беру бағдарламасы
 1.  
6В08105 – Өсімдіктер туралы ғылым және технологиялар
 1.  
6B09103 - Ветеринарлық тағам қауіпсіздігі және технологиясы
 1.  
6B05102 - Биотехнология
 1.  
7М05102 / 7М05105 / 7М05106 - Биотехнология
 1.  
7М07210 / 7М07220 / 7М07221 - Тағам қауіпсіздігі
 1.  
6B09101 - Ветеринариялық медицина
 1.  
7M09101 / 7M09103/ 7M09104- Ветеринариялық медицина
 1.  
6B09102 - Ветеринариялық санитария
 1.  
7M09102 / 7M09105/ 7M09106- Ветеринариялық санитария


photo


2020 жылдың 2-9 желтоқсанында  Қазақ Ұлттық аграрлық университеті Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінде (АРТА) 33 білім беру бағдарламалары бойынша мамандандырылған ұлттық аккредиттеуден өтті:
 
Білім беру бағдарламасының шифры және аталуы
1.
6В08101 – Агрономия
2.
7М08101 – Агрономия
3.
8D08101 – Агрономия
4.
6B08102 –  Топырақтану және агрохимия
5.
7М08102 –  Топырақтану және агрохимия
6. 8D08102 –  Топырақтану және агрохимия
7. 6B08103 –  Жеміс-көкөніс шаруашылығы
8. 7M08103 –  Жеміс-көкөніс шаруашылығы
9. 8D08103 –  Жеміс-көкөніс шаруашылығы
10. 6B05201 – Экология
11. 7M05204 – Экология
12. 8D05204 – Экология
13. 6B08104 –  Өсімдік қорғау және карантин
14. 7M08104 –  Өсімдік қорғау және карантин
15. 8D08104 – Өсімдік қорғау және карантин
16. 6B08302 –  Орман ресурстары және орман шаруашылығы
17. 7М08302 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
18. 8D08302 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
19. 6B08301 –  Аңшылықтану және аң шаруашылығы
20. 7М08301 – Аңшылықтану және аң шаруашылығы
21. 6B07307 –  Жерге орналастыру
22. 7М07308 – Жерге орналастыру
23. 8D07308 – Жерге орналастыру
24. 6B07308  – Кадастр
25. 7М07309 – Кадастр
26. 8D07309 – Кадастр
27. 6B08602 –  Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
28. 7М08602 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
29. 6B08401 –  Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
30. 7М08401 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
31. 6B04101 – Экономика
32. 7M04101 – Экономика
33. 8D04101 – Экономика
 
photo

2020 жылдың 27 қарашасында Қазақ Ұлттық аграрлық университеті Қазақстанның инженерлік білім ассоциациясында (KAZSEE) бойынша 13 білім беру бағдарламалары мамандандырылған ұлттық аккредиттеуден өтті:
 
Білім беру бағдарламасының шифры және аталуы
1.
6B01405 – Кәсіптік оқыту
2.
7М01405 –  Кәсіптік оқыту
3.
6В07112 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
4.
7М07112 –  Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
5.
6B08702 – Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
6. 8D08702 –  Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
7. 7М07109 – Электр энергетикасы
8. 6В08701 – Аграрлық техника және технология
9. 7М08701 –  Аграрлық техника және технология
10. 8D08701 –  Аграрлық техника және технология
11. 6B11201 – Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі
12. 7М11201 –  Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі
13. 8D08603 – IT-технологияларын пайдаланып су ресурстарын басқару
 
photo

2020 жылдың 29 мамырда ҚазҰАУ Қазақстанның инженерлік білім ассоциациясында (KAZSEE) бойынша 5 білім беру бағдарламалары мамандандырылған ұлттық аккредиттеуден өтті:
Шифр және білім беру бағдарламасының аталуы
 1.  
6В04106- Маркетинг
 1.  
7М08702-Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
 1.  
7М07103-Машина жасау
 1.  
7М08607- Гидротехникалық  құрылымдарды  жобалау
 1.  
8D08602 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
 

2019 жылдың 25 желтоқсанында Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінде (АРТА) Сыртқы сараптамалық комиссияның ұсыныстарын жүзеге асыру шарасының жоспары аясында 48 білім беру бағдарламасы II-ші аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.

photo

2019 жылдың 29 карашасында Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінде (IQAA) сараптамалық топтың ескертулерін жою және ұсыныстарды орындау бойынша түзету шараларының жоспары аясында 20 білім беру бағдарламасы III-ші аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.

photo

2019 жылдың 25-26 қарашасында ҚазҰАУ Қазақстанның инженерлік білім ассоциациясында (KAZSEE) екі білім беру деңгейінде ауылшаруашылық ғылымдары және биоресурстар, бизнес, басқару және құқық дайындау бағыттары бойынша 22 білім беру бағдарламалары мамандандырылған ұлттық аккредиттеуден өтті.
6В08601 - Су ресурстарын басқару (EURO – ACE Bachelor), 7M08601/7M08603/7M08604- IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару (EURO – ACE Ms) білім беру бағдарламаларына EURO – ACE LABEL тағайындалды.
 
Шифр және білім беру бағдарламасының аталуы
1 6B04102 - Менеджмент
2 6B04201 - Құқықтану
3 6B04103 - Есеп және аудит
4 7M04103 - Есеп және аудит
5 7M04119 - Есеп және аудит
6 7M04120 - Есеп және аудит
7 6B04104 - Қаржы
8 7M04104 - Қаржы
9 7M04121 - Қаржы
10 7M04122 - Қаржы
11 6B04105 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
12 7M04105 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
13 7M04123 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
14 7M04124 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
15 6B04111 - Бағалау
16 7M04114 - Бағалау
17 7M04127 - Бағалау
18 7M04128 - Бағалау
19 6B08601 - Су ресурстарын басқару (Су ресурстары және суды пайдалану)
20 7M08601 - IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару
21 7M08603 - IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару
22 7M08604 - IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару

photo

20-22 мамырда 6M030100 - Құқықтану білім беру бағдарламасы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттікке (БСҚА) мамандандырылған аккредитациядан өтті және 2024 жылдың 7 маусымына дейін әрекет ететін 2019 жылғы 10 маусымдағы SA-A мамандандырылған аккредиттеу күәлігін алды.

photo

2019 жылдың 18-19 сәуірінде Қазақ ұлттық аграрлық университеті Инженерлік Білім Берудің Қазақстандық Қауымдастығында (KazSEE) институционалдық аккредиттеуден өтті және 2019 жылдың 10 маусымында 12.06.2024 дейін қолданылатын №1920 KE 0025 институционалды аккредиттеу туралы куәлік алды.

photo

«Аграрлық менеджмент» магистрлік оқу бағдарламасы Вайнштефан қолданбалы ғылымдар университетінің базасында, «ACQUIN» агенттігінде жарамдылық мерзімі 24.10.2016 – 31.03. 2018 ж. дейінгі халықаралық мамандандырылған қайта аккредиттеуден өтті. 2018 жылдың 26 наурызында «Аграрлық менеджмент» оқу бағдарламасы International Agricultural Management – Master of Business Administration жарамдылық мерзімі 30.09.2021 жылға дейінгі  сертификатын алды.

Жыл сайын қараша айында Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің (БСҚА) сыртқы бағалау бойынша мамандандырылған аккредиттеу аясында, БСҚА эксперттік тобының ескертпелерін жою мен ұсыныстарын орындау бойынша түзету шарасының жоспары аясында 20 оқу бағдарламасы аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтеді. 
 
2017 жылдың 4-5 желтоқсанында Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінде (АРТА) Сыртқы эксперттік комиссияның ұсыныстарын жүзеге асыру шарасының жоспары аясында 48 оқу бағдарламасы аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.
 
2018 жылдың 5-желтоқсанында Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінде (АРТА) Сыртқы эксперттік комиссияның ұсыныстарын жүзеге асыру шарасының жоспары аясында 18 оқу бағдарламасы аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.

photo

2016 жылдың 06 желтоқсанында Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету Институтында «ACQUIN» (Германия) 6М073500-Тағам қауіпсіздігі мамандығының «Азық-түлік қауіпсіздігі» білім бағдарламасы халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

photo

2016 жылдың қараша айында үш деңгей бойынша 18 білім беру бағдарламалары Аккредиттеу және рейтингтің тәуеліз агенттігіннен (АРТА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Білім бағдарламасының аты және шифрі
 
1. 5B072700- Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
2. 6М072700- Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
3. 5B072800- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
4. 6М072800- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
5. 5B073200- Стандарттау және сертификаттау
6. 6М073200- Стандарттау және сертификаттау
7. 6D073200- Стандарттау және сертификаттау
8. 5B080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
9. 6М080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
10. 6D080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
11. 6D120100 - Ветеринарлық медицина
12. 6D120200- Ветеринарлық санитария

photo

20 Білім беру бағдарламалары екі деңгей бойынша Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігiнде (БСҚА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті. 2016 жылдың желтоқсан айында Сертификаттар алынды.
 
Білім бағдарламасының аты және шифрі
1. 5B070200 - Автоматтандыру және басқару
2. 5B070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
3. 5B070300 - Ақпараттық жүйелер
4. 5B071700 - Жылу энергетикасы
5. 5B071800 - Электр энергетикасы
6. 5B071300 - Көлік, көлік техника және технологиялары
7. 5B090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
8. 5B090900 - Логистика (сала бойынша)
9. 5В071200 -  Машина жасау
10. 5B030100 - Құқықтану
11. 5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
12. 5B050700  Менеджмент
13. 6М070200 - Автоматтандыру және басқару
14. 6М070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
15. 6М070300 - Ақпараттық жүйелер
16. 6М071700 – Жылу энергетикасы
17. 6М030400 - Кеден ісі
18. 6М071300 - Көлік, көлік техника және технологиялары
19. 6М090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
20 6М051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

photo
 
Мұрағат2016 жылдың қараша айында үш деңгей бойынша 18 білім беру бағдарламалары Аккредиттеу және рейтингтің тәуеліз агенттігіннен (АРТА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
 

Білім бағдарламасының аты және шифрі
 
1. 5B090800- Бағалау
2. 6М090800- Бағалау
3. 5B050800- Есеп және аудит
4. 6М050800- Есеп және аудит
5. 5B050900 - Қаржы
6. 6М050900 - Қаржы

photo

2016 жылдың 24-28 сәуір аралығында Вайнштефан қолданбалы ғылымдар Университетінің (Германия) негізінде «ACQUIN» агенттігінде Университетіміз 12 серіктес-ЖОО Халықаралық аграрлық желісінде "Аграрлық менеджмент" магистрлік курсын халықаралық мамандандырылған қайта аккредиттеу үдерісіне қатысты. 24 қараша 2016 жылы Университетіміз мерзімі 2018 жылдың 31 наурызына дейінгі Iternational Agricultural Management –Master of Business Administration Сертификатын алды.

photo

2015 жылдың желтоқсан айында Ауылшаруашылығы ғылымдары, технология және қызмет бағыттарының үш деңгей бойынша 48 білім беру бағдарламалары Аккредиттеу және рейтингтің тәуеліз агенттігіннен (АРТА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
 

Білім бағдарламасының аты және шифрі
 
1. 5В080100- Агрономия
2. 6М080100 -Агрономия
3. 6D080100 -Агрономия
4. 5В080800- Топырақтану және агрохимия
5. 6М080800- Топырақтану және агрохимия
6. 6D080800  - Топырақтану және агрохимия
7. 5В080900- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
8. 6М080900- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
9. 6D080900- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
10. 5В081100 - Өсімдік қорғау және карантин
11. 6М081100 - Өсімдік қорғау және карантин
12. 6D081100 - Өсімдік қорғау және карантин
13. 5В060800 - Экология 
14. 6М060800 -Экология 
15. 6D060800 -Экология 
16. 5В080600 - Аграрлық техника және технология
17. 6М080600 - Аграрлық техника және технология
18. 6D080600- Аграрлық техника және технология
19. 5В072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар
20. 6М072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар
21. 5B012000- Кәсіптік оқыту
22. 6М012000- Кәсіптік оқыту
23. 5В073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
24. 6М073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
25. 5B090300 – Жерге орналастыру
26.