Мамандық: Менеджмент

Мамандық

Менеджмент

Галерея
=======
Х.Д. Чурин атындағы «Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасы
=======
Білім беру бағдарламасы туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
«Менеджмент» білім беру бағдарламасын 2015 - 2019 жылдары даму жоспарының паспорты
 
1 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын дайындауды негіздеу -Қазақстан Республикасының білім саясатына сәйкес Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының стратегиясы мен тақырыптары.
 -Қазақ ұлттық аграрлық университеттің 2020 жылға дейінгі даму стратегиясы.
- «Экономика және қаржы» кафедрасының 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары.
2 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын негізгі дайындаушылар «Экономика және қаржы» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.д., профессор О.А. Абралиев
Жұмыс берушілер:
 1. АӨК экономикасы мен АТД ҚазҒЗИ директоры А.Б. Молдашев.
2. Утегенов Н.С. директор ЖШС «ПСК КАПСТРОЙ ПРОЕКТ».
3 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын жүзеге асыру мерзімі 2015-2019 жж.
4 Қаржыландырукөлемі мен көздер Мемлекеттік бюджет, сыртқықаржыландырукөздеріесебіненқаржыландырады
5 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер Ұлттық және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес бағалау саласындағы кәсіби білікті мамандарды кадрларды дайындау
 
Білім беру бағдарламасы жөніндегі мәліметтер
Білім беру бағдарламасы келесі құжаттар негізінде дайындалған:
· Білім беру бағдарламасын жүргізу АБ № 0142690 лицензиясы, жұмыс мерзімі-мерзімсіз, 03.07.2011 жылы берілген, ҚР БҒМ БҒСБК 03.07. 2011 жылғы № 592 бұйрығы;
· Жоғарғы және жоғарғыдан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы өкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген).
 Оқу бағдарламалары (типтік, дербес және жұмыс) оқу жоспарлары мен бағдарламалар (типтік және силлабустар) арқылы жүзеге асырылады.
Бакалавриатта 2 білім беру бағдарламасы дайындалған: №1 «Аграрлық менеджмент» - 17 модуль және №2 «Инновациялық менеджмент»– 17 модуль. Магистратурада (ғылыми-педагогикалық бағыт) 2 оқу бағдарламасы: №1 «Аграрлық менеджмент» – 8 модуль және №2 «Инновациялық менеджмент» – 8 модуль.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                         Читать полностью