Мамандық: Маркетинг

Мамандық

Маркетинг

Галерея
=======
Х.Д. Чурин атындағы «Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасы
=======
Білім беру бағдарламасы туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
МАРКЕТИНГ (5В051100)  МАМАНДЫҒЫНЫҢ 2015-2019 ЖЫЛДАРДА
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ
 
 
1 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын дайындауды негіздеу
-Қазақстан Республикасының білім саясатына сәйкес Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының стратегиясы мен тақырыптары.
-Қазақ ұлттық аграрлық университеттің 2020 жылға дейінгі даму стратегиясы.
- «Экономика және қаржы» кафедрасының 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары.
 
2 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын негізгі дайындаушылар «Экономика және қаржы» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.д., профессор
О.А. Абралиев
Жұмыс берушілер:
1. АӨК экономикасы мен АТД ҚазҒЗИ директоры А.Б. Молдашев.
2. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының әкімі Б.А. Ысқақ.
3
Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын жүзеге асыру мерзімі
 
2015-2019 жж.
4 Қаржыландыру көлемі мен көздері Мемлекеттік бюджет, сыртқы қаржыландыру көздері есебінен қаржыландырады
 
5 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер Ұлттық және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес маркетинг саласындағы кәсіби білікті мамандарды кадрларды  дайындау
 

Читать полностью