Сайт картасы Біздің ресурстар Біздің серіктестер
   1. ҚазҰАУ-ға құжат қабылдау уақыттары
   2. Бакалавр білім беру бағдарламалары
   3. ҚазҰАУ-ға түсу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі
   4. Шетелдік азаматтарды қабылдау
   5. Оқуға түсудің шекті балдары
   6. Қашықтықтан оқудың төлемақысы
   7. Хабарландыру
   8. Факультет декандарымен сұхбат
   9. ҰБТ жайлы ақпарат
   10. Оқуға түсудің шекті балдары
   11. Оқу ақысына жеңілдіктер
   12. Қашықтықтан оқудың төлемақысы
   1. Магистрлік мамандықтар
   2. ҚазҰАУ-ға түсу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі
   3. Шетелдік азаматтарды қабылдау
   4. Қашықтықтан оқудың төлемақысы
   5. Хабарландыру
   6. Факультет декандарымен сұхбат
   7. "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
   1. Специальности докторантуры
   2. Ауылдық мектеп түлектеріне ҚазҰАУ жеңілдіктері
   3. ҚазҰАУ-ға түсу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі
   4. Шетелдік азаматтарды қабылдау
   5. Қашықтықтан оқудың төлемақысы
   6. Хабарландыру
   7. Факультет декандарымен сұхбат
   8. Рейтинг ППС
  1. "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
  2. Рейтинг ППС
  3. Электрондық құжат айналым
  4. Корпоративтік пошта
  5. Ғылыми кітапхана
  6. Студенттердің ар-намыс кодексі
  7. "Аграрлық университет" газеті
  1. "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
  2. Рейтинг ППС
  3. Электрондық құжат айналым
  4. Корпоративтік пошта
  5. Ғылыми кітапхана
  6. Оқытушылардың ар-намыс кодексі
  7. "Аграрлық университет" газеті
  1. Даму стратегиясы
  2. Raiting of the university
  3. Есептер
  4. СМЖ процедурасы
  5. СМЖ формалары
  1. Бакалавриат
  2. Магистратура
  3. Докторантура
  4. Білім беру бағдарламалары
  5. Қабылдау нәтижелері 2015 жылы
  6. Нормативтік материалдар
  7. Сапа менеджменті жүйесі
  8. Біліктілігін арттыру
  1. Ғылыми-зерттеу жұмыстары
  2. Ғылыми журнал "Ізденістер,нәтижелер"
  3. Диссертациялық кеңестер
  4. Электрондық ғылыми мұрағат
  5. Ғылым басқармасының жаңалықтары
  6. Бас ғалым хатшысы
  7. Жетекші ғылыми мектептер
  8. Ғылыми бағыттар
  9. Байқаулар мен гранттар
  10. Конференция
  1. Қазақстан-Жапон инновациялық орталығы
  2. Қазақстан-Кәрей инновациялық орталығы
  3. «Агроинновация және экология» ҒЗИ
  1. Шетелдік серіктестер
  2. Интернет байланыс
  3. Бірлескен жобалар
  1. "Аграрлық университет" газеті
  2. Біздің мақтанышымыз
  1. Біздің меценаттар
  2. Донорлық
    1. Басшылық
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Дауыс беру
    8. Оқушылар олимпиадалары
    9. Факультет серіктестері
    10. Емтихан сұрақтары
    1. Білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Топырақтану және агрохимия
    2. Агрономия
    3. Экология
    4. Өсімдік қорғау және карантин
    5. Жеміс, көкөніс және жаңғақ шаруашылығы
    6. Генетика, селекция и биотехнология
    1. Агрономия
    2. Топырақтану және агрохимия
    3. Экология
    4. Өсімдік қорғау және карантин
    5. Жеміс, көкөніс және жаңғақ шаруашылығы
    1. Факультет басшылығы
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Студенттер олимпиадалары
    8. Факультет серіктестері
    9. Дауыс беру
    10. Пәндік олимпиада 2022 сұрақтары
    11. Емтихан сұрақтары
    1. Білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Студенттердің мақалалары
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
    2. Н.О. Базанова атындағы физиология, морфология және биохимия
    3. Тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі
    4. «Ара, құс және балық шаруашылығы»
    1. Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
    2. Биотехнология
    3. Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
    4. Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
    5. Стандарттау және сертификаттау
    6. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
    7. Тағам қауіпсіздігі
    1. Факультет басшылығы
    2. Факультет туралы
    3. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    4. Даму стратегиясы
    5. Дауыс беру
    6. Факультет серіктестері
    7. Емтихан сұрақтары
    8. Факультет құрылымы
    1. Білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. Жас ғалымдар кеңесі
    3. ҒЗЖ жоспары
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    8. Онлайн конференциялар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Акушерлік хирургия және малдардың өсіп-өну биотехнологиясы
    2. Клиникалық ветеринарлық медицина
    3. Биологиялық қауіпсіздік
    4. Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена
    5. Микробиология, вирусология және иммунология
    1. Ветеринарлық медицина
    2. Ветеринарлық санитария
    1. Басшылық
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Студенттер олимпиадалары
    8. Факультет серіктестері
    9. ОПҚ рейтинг қорытындысы 2020-2021
    10. Дауыс беру
    1. Білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    3. Ғылыми сынақ мерзімі
    4. Ғылыми жинақтар
    5. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    6. Мақалалар
    7. Жас ғалымдар кеңесі
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Жер ресурстары және кадастр
    2. Орман ресурстары және аңшылықтану
    3. Су ресурстары және мелиорация
    1. Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
    2. Су ресурстары және суды пайдалану
    3. Орман ресурстары және орман шаруашылығы
    4. Жерге орналастыру
    5. Кадастр
    6. Аңшылықтану және аң шаруашылығы
    1. Басшылық
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Факультет құрылымы
    6. Құжаттар
    7. Факультет серіктестері
    8. Дауыс беру
    1. Білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2017 ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Есеп, аудит және қаржы
    2. Х.Д. Чурин атындағы «Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасы
    3. Құқық
    1. Құқықтану
    2. Экономика
    3. Менеджмент
    4. Есеп және аудит
    5. Маркетинг
    6. Мемлекеттік және жергілікті басқару
    7. Бағалау
    8. Кеден ісі
    9. Агротуризм
    10. Event-Менеджмент
    11. Аграрлық тауарлармен халықаралық бизнес
    12. Аймақтық даму
    1. Басшылық
    2. Дауыс беру
    3. Факультет туралы
    4. Даму стратегиясы
    5. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    6. Сапа менеджмент жүйесі
    7. Факультет құрылымы
    8. Студенттердің жетістігі
    9. Факультет серіктестері
    10. Оқытушы - профессорлардың жетістіктері
    1. Білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми - зерттеу тағылымнамасы
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Машина пайдалану
    2. Механика және ауылшаруашылық техникасын құрылымдау
    3. Аграрлық техника және технологиялар
    4. IT-технологиялар және автоматтандыру
    5. Энергияны үнемдеу және автоматика
    6. Кәсіптік оқыту
    1. Ақпараттық жүйелер
    2. Автоматтандыру және басқару
    3. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
    4. Энергетикалық жүйелер инженериясы
    5. Электротехникалық инжиниринг
    6. Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
    7. Кәсіптік оқыту
    8. Логистика (сала бойынша)
    9. Машина жасау
    10. Көлік, көліктік техника және технологиялар
    11. Аграрлық техника және технология
    12. Көлікті пайдалану және жүкқозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
    13. Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілігінің қауіпсіздігі
    1. Басшылық
    2. Институт туралы
    3. Институт құрылымы
    4. ОПҚ рейтинг қорытындысы 2020-2021
    5. Институтқа қарасты жастар орталықтары
    1. «Қазақстан тарихы және Қазақстан халықтарының мәдениеті» кафедрасы
    2. Дене шынықтыру және спорт
    3. Шетел тілдері
    4. Қазақ және орыс тілдері
  1. Факультет