Лицензиясы

Университеттің миссиясы
Университеттің миссиясы
The University is 85 years old!
Өмірдің жарқын сәттері
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесінің 2021 жылдың 5 тамызындағы №KZ89LAA00031870 Білім беру қызметімен айналысуға берілген лицензиясы негізінде «Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлі қоғамы үш деңгейде білім беру қызметімен айналысады:
Бакалавр – 47 білім беру бағдарламалар;
Магистратура – 126 білім беру бағдарламалар;
PhD докторантура – 35 білім беру бағдарламалар.