Бакалавриат

Университеттің миссиясы
Университеттің миссиясы
The University is 85 years old!
Өмірдің жарқын сәттері
БАКАЛАВРИАТ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
 
Кадрларды даярлау бағыттарының атауы және коды Білім беру бағдарламалары
БАКАЛАВРИАТ
6В01 Педагогикалық ғылымдар
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау 6В01405 - Кәсіптік оқыту
6В04 Бизнес, басқару және құқық
6В041 Бизнес және басқару 6B04101- Экономика
6B04102-Менеджмент
6B04103- Есеп және аудит
6B04104-Қаржы
6B04105-Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04106-Маркетинг
6B04111-Бағалау
6B04112-Аграрлық тауарлармен халықаралық бизнес
6B04113-Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04114-EVENT - менеджмент
6B042 Құқық 6B04201-Құқықтану
6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 6B05102-Биотехнология
6B052 Қоршаған орта 6B05201-Экология
6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B06102 - Ақпараттық жүйелер
6B06103 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071 Инженерия және инженерлік іс 6B07101-Автоматтандыру және басқару
6B07103-Машина жасау
6B07104 -Көлік, көліктік техника және технологиялар
6B07108 -Жылу энергетикасы
6B07109 – Электротехнический инжиринг
6B07112 -Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары 6B07207-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
6B07208-Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
6B073 Сәулет және құрылыс 6B07307-Жерге орналастыру
6B07308-Кадастр
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) 6B07501-Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6B081 Агрономия 6B08101- Агрономия
6B08102- Топырақтану және агрохимия
6B08103- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
6B08104 – Өсімдік қорғау және карантин
6B08105 – Өсімдіктер туралы ғылым және технологиялар
6B082 Мал шаруашылығы 6B08201 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
6B083 Орман шаруашылығы 6B08301-Аңшылықтану және аң шаруашылығы
6B08302-Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6B084 Балық шаруашылығы 6B08401 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
6B086 Су ресурстары және суды пайдалану 6B08601-Су ресурстары және суды пайдалану
    6B08602-Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
6B087 Агроинженерия 6B08701-Аграрлық техника және технология
6B08702-Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
6B08703-Агроөнеркәсіптік кешеніндегі цифрлық технологиялар (эксперименттік бағдарлама)
6В09 Ветеринария
6В091 Ветеринария 6В09101-  Ветеринариялық медицина
6В09102- Ветеринариялық санитария санитария
6B09103 - Ветеринарлық тағам қауіпсіздігі және технологиясы
6В11 Қызмет көрсету
6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау 6B11201-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
6B113 Көлік қызметтері 6B11301-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
6B11302-Логистика (сала бойынша)