Event manager

Event- күнтізбесі
------------------------------------------------
Куратор туралы ереже
Тапсырмалар мен функциялар
(функционалдық міндеттері)
Жалпы мәліметтер Куратор туралы ереже Іс-шаралар Статистика
Оқиға бағытын таңдау статистикасы 22.01.22


Таңдалған әрекеттер бойынша статистика статистикасы 22.01.22


Қызмет деңгейінің статистикасы 22.01.22


Іс-әрекеттер деңгейіне арналған баллдар 22.01.22